En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominación social:

Associació de Gent Gran L´ Esplai la Seu

 

Número de identificación fiscal:

G25040262

 

Domicilio social:

Plaza Pati Palau / s.n

c.p.  25700 La Seu D'Urgell

 

Correo electrónico:

jbilatsseu@mailpersonal.com

 

Teléfono:

973 35-18-66

 

Fax:

973 35-18-66

 

 

 

Aquest lloc web ha estat creat per l´ Associació de Gent Gran L´ Esplai de la Seu amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris a través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre Associació de Gent Gran L Esplai Laseu i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.