DOCUMENTACIÓ QUE HAS D'APORTAR PER FER-SE SOCI ACOMPANYADA AMB UNA FOTOGRAFIA TIPUS CARNET