Esplai de la Gent Gran

Associació de Gent Gran L´ Esplai de La Seu d´Urgell

Esplai de la Gent Gran

Al bell mig de la ciutat de la Seu d'Urgell en el centre històric entre la catedral i el Bisbat d'Urgell hi ha l'Esplai de la Gent Gran.

Aquest lloc de convivència, com el seu entorn imposa amb tota la seva solemnitat, esta establert damunt de quatre pilars: imparcialitat, comunicació, veritat,  i amistat.

Això el converteix no en un lloc qualsevol, sinó en un model d'Esplai imitat arreu de Catalunya.

Si les activitats que es realitzen van des de les culturals, socials, humanes i tradicionals, la que més destaca és la del voluntariat. I això neix fruit de moltes hores de treball i dedicació tan dels membres de la seva junta com dels propis socis de l'Esplai.